За нас

Image Internacional DOO е лидер компанија во регионот.
Успехот не се должи само на моќта на врвните брендови кои се застапуваат и нивниот изграден и препознатлив имиџ, туку и на посветениот начин на работа на локалниот тим и грижата за клиентите.
Неприкосновениот квалитет на производите и услугите, постојаните надградувања и подобрувања се главната конкурентска предност на што се темели лидерската позиција на пазарoт.
Компанијата Image Internacional DOO е присутна на македонскиот пазар од 2000 година,
и претставува бренд што ги спојува искуството и супериорниот квалитет .

Брендови кои ги застапуваме